W dniu 02.06.2017 na szkolnym miasteczku ruchu drogowego odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową. Do egzaminu przystąpili zarówno uczniowie ze Szkoły Podstawowej jaki i Gimnazjum.

Egzaminatorem była Pani z Młodzieżowego Pałacu Kultury. Jazda rowerem odbywała się po wyznaczonej drodze na której umieszczone były znaki drogowe. Nasi uczniowie spisali się na medal pomimo wielkiego stresu. Wszyscy poradzili sobie znakomicie.


Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do egzaminu byli: Ewa Smolnik, Paweł Bańkiewicz


SZEROKIEJ I BEZPIECZNEJ DROGI!