Zajęcia w świetlicy gimnazjum - zaczynamy rozumieć,
kiedy zaczyna się uzależnienie.