Dnia 3 grudnia 2016 r. w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego został zorganizowany I Zjazd Nauczycieli Świetlic Szkolnych.

Inicjatywa zorganizowania zjazdu została podjęta przez Dyrekcję Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 Panią Barbarę Gwizdałę i Panią wicedyrektor Elżbietę Czyżewską, a także nauczycieli świetlicy Szkoły Podstawowej. Celem zorganizowania zjazdu była wymiana doświadczeń miedzy nauczycielami świetlic szkolnych, poszukiwanie najlepszych sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych w świetlicy szkolnej, a także wzajemna inspiracja do dalszej pracy. Inicjatywę spotkania wsparli: Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku Pani Monika Gołubiew, psycholog Pani Kamila Józefiak oraz pedagog szkolny Pani Ewa Matolicz. Zjazd został podzielony na dwie części. Pierwsza część zjazdu "Świetlica szkolna na miarę naszych czasów", druga część zjazdu "Żadna grupa świetliczaków nam niestraszna". Zjazd miał dwie formy - prezentacje, a także forum dyskusji otwartej, czyli debaty. Treści zjazdu i sposób jego zorganizowania, będą impulsem do poszukiwania kolejnych inspiracji w prowadzeniu zajęć świetlicowych i organizacji jej pracy. Kolejny zjazd zostanie zorganizowane w marcu i mamy nadzieję obejmie jeszcze większe grono nauczycieli świetlic szkolnych i na stałe wpisze się w organizację pracy szkoły.