KALENDARZ II SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

GIMNAZJUM NR 48

DATA WYDARZENIE
30.01 Początek II semestru
01.02 Rada podsumowująca i rada szkoleniowa
21.02 Zaślubiny z morzem
14.02 Walentynki
01.03 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
08.03 Dzień Kobiet
13.03 Zebrania z rodzicami
21.03 Dzień wiosny
20-22.03

Rekolekcje – lekcje skrócone

Rada szkoleniowa

13.04-18.04 Wiosenna przerwa świąteczna
19.04-21.04 Egzaminy gimnazjalne
01.05 Dzień wolny
02.05

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, funkcjonowanie świetlicy – zgodnie z potrzebami

03.05 Dzień wolny
05.05 Apel z okazji Konstytucji 3 Maja
09.05 Dzień Patrona szkoły
26.05
  • Dzień Mamy
  • Informacja dla zagrożonych oceną niedostateczną, naganną, nieklasyfikowaniem, propozycje ocen
29.05 Zebrania z rodzicami
09.06 Bal dla klas III
09.06 Termin wystawiania ocen końcowych
13.06 Rada Klasyfikacyjna
15.06 Dzień wolny – Boże Ciało
16.06

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych, funkcjonowanie świetlicy – zgodnie z potrzebami

20.06 Dzień Sportu
21.06 Rada Podsumowująca- skrócone lekcje
23.06

Zakończenie roku szkolnego

Msza święta podsumowująca rok szkolny.

Zakończenie roku szkolnego, w tym dla klas III

Od 24.06 WAKACJE

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

19.04-21.04, 02.05 , 16.06

Ferie i święta: 13.04 – 18.04, 01.05, 03.05, 15.06