Przypominamy, że we wrześniu 2017 r. wszyscy uczniowie szkoły podstawowej oraz drugiej i trzeciej klasy gimnazjum otrzymają nieodpłatnie podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne finansowane z budżetu państwa.