Gimnazjum Nr 48 im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku zostało powołane przez Radę Miasta i rozpoczęło pracę 1 września 2001 roku. Od początku istnienia gimnazjum Dyrekcja Szkoły i Rada Pedagogiczna pracowały nad stworzeniem dokumentacji szkoły. Uchwalono Misję Szkoły, Statut, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Rozwoju Szkoły. 

Na stałe do tradycji szkoły weszły: pasowanie, otrzęsiny, Dzień Patrona, Wigilia, Wielkanoc, obchody ważnych świąt narodowych, wyjazdy uczniów do Sejmu i Senatu RP, akcje charytatywne i proekologiczne. Nasi uczniowie biorą udział w licznych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tematycznych i sportowych, odnosząc znaczące sukcesy. Od zeszłego roku prowadzimy autorski projekt konkursowy www.lechbadkowski, skierowany do wszystkich gdańskich szkół. Po raz trzeci realizujemy projekt współpracy międzynarodowej Erasmus+.   Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą w całorocznym konkursie - Maratonie Czytelniczym. Dla chętnych uczniów prowadzone są dodatkowe zajęcia z języka chińskiego i niemieckiego.

 W ramówce obowiązkowych przedmiotów są język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne, plastyka, muzyka, informatyka, wychowanie fizyczne, religia oraz języki obce: angielski, niemiecki i od 2013 roku również język hiszpański. W ofercie gimnazjum są także zajęcia pozalekcyjne dające możliwość rozwijania zainteresowań, zdolności i predyspozycji. Należą do nich sekcje sportowe, koło teatralne, koło czytelnicze, koło plastyczne, zespół muzyczny, chór szkolny i koła przedmiotowe poszerzające wiedzę ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Uczniowie mają również swoich przedstawicieli w Samorządzie Uczniowskim, a także posiadają swojego Rzecznika Praw Ucznia wybieranego na 2-letnią kadencję.

 Specyfiką gimnazjum jest funkcjonowanie w nim oddziałów integracyjnych, w których w atmosferze życzliwości, akceptacji i tolerancji wraz ze zdrowymi rówieśnikami mogą uczyć się również uczniowie niepełnosprawni. W każdej klasie integracyjnej z uczniami wymagającymi szczególnego wsparcia pracują nauczyciele wspomagający. Opracowywane są również dla uczniów specjalne programy uwzględniające ich stopień niepełnosprawności.

          Ponadto w naszej szkole zostały utworzone klasy realizujące programy autorskie: z rozszerzonym językiem angielskim, hiszpańskim i matematyką. W klasie językowej zwiększono liczbę lekcji języka angielskiego (4 godziny na tydzień – 1  więcej niż w innych klasach). Klasy te umożliwiają uczniom ze specjalnymi zdolnościami rozwijać swoje zainteresowania.

            Mamy 20 oddziałów klasowych, po 6 lub 7 na każdym poziomie. W każdej klasie jest od 20 do 30 uczniów. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie z osiedli sąsiadujących ze szkołą oraz peryferii miasta.

               W gimnazjum uczy 50 nauczycieli różnych specjalności. Niektórzy nauczyciele mają specjalne przygotowanie do pracy z uczniem niepełnosprawnym. Inni posiadają wykształcenie pozwalające uczyć co najmniej 2 przedmiotów. Wielu nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje na dodatkowych kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych. Ponadto uczniowie mają zapewnioną opiekę pielęgniarki i pomoc dwóch pedagogów szkolnych.

            Misją szkoły jest wychowanie absolwenta: obywatela świata, obywatela Polski, osobistości małej ojczyzny. Szkoła wychowuje i uczy w duchu tolerancji, poszanowania wartości humanistycznych i moralnych, otwartości na kulturę i tradycje innych narodów. Motywuje młodzież  do aktywności w różnych sferach edukacji.