Dokumenty

Składki

  1. Wysokość składki na Szkolną Radę Rodziców – od 5 zł od rodziny za miesiąc – łącznie od 50 zł za rok od rodziny.
  2. Wysokość składki na maszyny kopiujące (toner i serwis kserokopiarek, drukarek, które są wspólne dla wszystkich klas) – 125 zł od klasy. Jest to kwota dodatkowa i jednorazowa na dany rok szkolny.
  3. Składki na potrzeby klas są ustalane wewnętrznie przez klasy.
  4. Zakup papieru ksero na cele szkolne jest w gestii klas.

Składki można wpłacać do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców. Prosimy o podanie celu wpłaty, od kogo (jeśli jest to wpłata indywidualna), która klasa i szkoła (podstawowa lub gimnazjum).

Numer konta Szkolnej Rady Rodziców w ZKPiG nr 2 w Gdańsku:
Bank Zachodni WBK
62 1090 1098 0000 0000 0914 1097

Ubezpieczenie

Informujemy, iż w roku szkolnym 2016/2017 postanowiliśmy nie narzucać Rodzicom oferty grupowego ubezpieczenia NNW. Nie znaczy to jednak, że kwestie bezpieczeństwa uczniów są nam obojętne.

Spośród nadesłanych ofert Ubezpieczenia NNW szkolnego z różnych Towarzystw, Rada Rodziców wybrała ofertę AXA TUiR. Oferta ta naszym zdaniem jest najkorzystniejsza co do zakresu ochrony, kwoty ubezpieczenia i składki. Szczegóły tej oferty można znaleźć na stronie www.bezpieczny.pl (zakładka Dziecko)  https://bezpieczny.pl/szkola-podstawowa-gimnazjum

Pozostawiając Rodzicom niezależność w wyborze ubezpieczenia, polecamy skorzystanie z portalu on-line Bezpieczny.pl, gdzie Rodzic spośród 6 wariantów ubezpieczenia może wybrać zakres i składkę, które najbardziej odpowiada jego oczekiwaniom. Dodatkowym atutem oferty Bezpieczny.pl jest możliwość ubezpieczenia wszystkich swoich dzieci w ramach jednej polisy. Dotyczy to również dzieci będących w różnym wieku i na różnym etapie nauczania, uczęszczających do innych placówek – dla każdego z nich można wybrać inny wariant ubezpieczenia.

Przy zakupie ubezpieczenia na portalu Bezpieczny.pl zachęcamy do skorzystania z dedykowanego Kodu opiekuna 83035, który gwarantuje 10% rabatu od składki na wszystkie ubezpieczone dzieci.

Wszelkie pytania czy wątpliwości odnośnie ubezpieczeń na portalu Bezpieczny.pl prosimy kierować do Pana Tomasza Możdżyńskiego tel. 501 453 901

Poprzednie ubezpieczenie obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 (dla rodziców, których dziecko poniosło szkodę do 31 sierpnia 2016):

Dokumenty:

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
KALKULACJA UBEZPIECZENIA DLA SZKOŁY
JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?

Zgłoszenie szkody w PZU:

Szkodę można zgłosić przez internet, telefon lub bezposrednio do placówki PZU.
Poniżej podajemy linki do dokumentów ze szczegółowymi informacjami.
Nr polisy: IGC 21681020
PZU dysponuje imienną listą ubezpieczonych osób.