w sprawie udzielenia informacji o postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych Gimnazjum nr 48
im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku w roku szkolnym 2016/2017
Dyrektor Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego w Zespole
Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku informuje, że:
 
1) Na podstawie art. 20 a, ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) decyzją Prezydenta
Miasta Gdańska postępowanie rekrutacyjne dotyczące przyjęcia kandydatów do klas
pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych gimnazjów, których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem
systemów informatycznych.
 
2) Wszelkie informacje dotyczące zasad i procedur udziału w postępowaniu rekrutacyjnym
przeprowadzanym z wykorzystaniem systemów informatycznych będą opublikowane na
stronach internetowych:
http://naborg-kandydat.edu.gdansk.pl/gdansk
oraz www.zkpig2.edu.pl
najpóźniej do dnia 9 maja 2016 r., tj. dnia rozpoczęcia czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym (od 09.05.2016 r. do 22.06.2016 r. złożenie wniosku o przyjęcie
do Gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym).
 
3) Podaję do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 5/2016 Pomorskiego Kuratora Oświaty
z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów dla dorosłych oraz
liceów ogólnokształcących dla dorosłych w województwie pomorskim na rok szkolny
2016/2017, zawierającego szczegółowe terminy dokonywania tych czynności oraz
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów na terenie województwa pomorskiego
na rok szkolny 2016/2017-załacznik nr 1