Przyszłoroczni uczniowie klas I i II  otrzymają darmowe podręczniki z dotacji MEN we wrześniu.
Uczniowie klas III kupują podręczniki wg załączonego wykazu:

podręczniki dla klas I i II