Regulamin Jadłospis Opłaty Zgłoszenie

 

W związku z wejściem nowego prawa w zakresie żywienia dzieci i młodzieży dotyczącego zasad zdrowego żywienia

w stołówkach szkolnych, koszt jednego posiłku wynosi 3,50 zł.  


Przed  opłatą za obiady w czerwcu prosimy o konsultację telefoniczną

58 5065120 w. 211, 212

              

     


                                       

Odpłatność za posiłki za miesiąc

MAJ 2017r.

w wysokości

20dni x 3,50 = 70,00

/4 poniedziałki, 4 wtorki, 4 środy, 4 czwartki, 4 piątki /


Odpłatność za posiłki za miesiąc

CZERWIEC 2017r.

w wysokości

14dni x 3,50 = 49,00

/3 poniedziałki, 3 wtorki, 3 środy, 3 czwartki, 2 piątki /

 


 

Po złożeniu w księgowości szkoły „ zgłoszenia dziecka na stołówkę szkolną”

wpłaty dokonuje się

przelewem na konto szkoły:

PKO SA O/Gdańsk

45 1240 1268 1111 0010 6453 4458

W tytule przelewu lub wpłaty

należy podać:

- imię, nazwisko i klasę dziecka

- miesiąc, którego dotyczy wpłata

 

 


INFORMACJA

Z dniem 01.01.2017r. Urząd Miasta Gdańska wprowadza obowiązek dokonywania wszelkich wpłat przelewem, albo bez opłat i prowizji w placówkach

Banku PKO SA   świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska.

W związku z powyższym Dyrekcja ZKPiG nr 2 Gdańsk ul. Stolema 59 prosi osoby dokonujące wszelkich wpłat   / posiłki,  duplikaty legitymacji, świadectw i inne/ o dostosowanie się do zalecenia Urzędu Miasta Gdańska w naszej placówce do dnia 31.10.2016r.

Od dnia 1.11.2016  wpłaty można uiszczać na niżej wymienione  konta bankowe szkoły:

posiłki:

PKO SA O/Gdańsk

45 1240 1268 1111 0010 6453 4458

duplikat  legitymacji i  świadectw:

PKO SA O/Gdańsk

46 1240 1268 1111 0010 6453 4634

Informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły

www.zkpig2.edu.pl  lub w księgowości szkoły p.1.07.