I semestr roku szkolnego 2016/2017:

 

Język mniejszości narodowej - niemiecki

Język mniejszości - kaszubski

Język chiński

Etyka

 

Zajęcia realizowane w ramach wolontariatu:

Klasy 0 - III

Klasy IV - VI