Prosimy o zapoznanie się Rodziców uczniów ZKPiG nr2
z procedurami postępowania
w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole