Z dniem 01.01.2017r. Urząd Miasta Gdańska wprowadza obowiązek dokonywania wszelkich wpłat przelewem, albo bez opłat i prowizji w placówkach Banku PKO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska.

 

W związku z powyższym Dyrekcja ZKPiG nr 2 Gdańsk ul. Stolema 59 prosi osoby dokonujące wszelkich wpłat
(posiłki,  duplikaty legitymacji, świadectw i inne)
 o dostosowanie się do zalecenia Urzędu Miasta Gdańska.

Od dnia 1.11.2016  wpłaty można uiszczać na niżej wymienione  konta bankowe szkoły:

posiłki: 

PKO SA O/Gdańsk

45 1240 1268 1111 0010 6453 4458

duplikat  legitymacji i  świadectw:

PKO SA O/Gdańsk

46 1240 1268 1111 0010 6453 4634

Informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły lub w księgowości szkoły p.1.07.