Za zgubienie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika MEN "Nasz elementarz" i "Nasza szkoła" do klas I - III szkoły podstawowej, przekazanego z dotacji celowej, rodzice powinni zwrócić koszt zakupu podręcznika.

  Ceny podręczników MEN dla klas I – III szkoły podstawowej:

klasa I: 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza”

klasa II: 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła”

klasa III: 2, 35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika "Nasza szkoła" 

Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej, obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy ...... część ........ (podając numer części) SP 85 w Gdańsku". Dowód wpłaty rodzic dostarcza do Biblioteki Szkolnej.

Zagubione, zniszczone podręczniki lub niekompletne książki do j. angielskiego (bez płyty CD) oraz materiały ćwiczeniowe, zakupione ze środków dotacji celowej należy odkupić we własnym zakresie i dostarczyć do Biblioteki Szkolnej. Dotyczy:

  • podręcznika i ćwiczeń do języka obcego nowożytnego oraz ćwiczeń do nauczania zintegrowanego do klas I - III szkoły podstawowej,
  • podręczników, ćwiczeń i atlasów do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV i V szkoły podstawowej.