REGULAMIN

 

 1. Konkurs Mała Liga Zadaniowa przeznaczony jest dla uczniów klas II szkoły podstawowej.
 2. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów klas II, wdrażanie do samodzielnej pracy i doskonalenie własnych metod uczenia się oraz poszukiwania nowych sposobów rozwiązań zadań tekstowych.
 3. Uczniowie w każdą środę będą otrzymywali zadania wydrukowane na kartce a4, na której ręcznie zapiszą rozwiązanie. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu.
 4. Uczniowie chętni do wzięcia udziału w lidze powinni zgłosić się do wychowawcy do 3 lutego.
 5. Pierwsze zadanie uczniowie otrzymają 08.02.2017, a ostatnie 07.06.2017
 6. Kartki z rozwiązaniami dzieci oddają do wychowawcy do kolejnej środy. Następnie organizator konkursu odbiera je od wychowawcy.
 7. Za każde rozwiązanie zadania  uczeń może otrzymać  0 - 5 punktów.
 8. Uczniowie, którzy uzyskają najlepsze wyniki zostaną nagrodzeni.
 9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 21.06.2017
 10. Wszelkie sprawy, o których nie mówi regulamin  rozstrzyga Organizator.
 11. Organizatorem konkursu Mała Liga Zadaniowa są Barbara Grzegorczyk i Karolina Radziusz.