Gimnazjum ZKPiG Nr 2 zapewnia uczniom szeroką opiekę wykwalifikowanych specjalistów:
•    Psychologa
•    Pedagoga
•    Terapeutów psychologicznych
•    Rewalidatorów

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
•    Diagnoza psychologiczna.
•    Konsultacje indywidualne uczniów.
•    Konsultacje indywidualne dla rodziców/opiekunów.
•    Pomoc psychologiczna w formie spotkań terapeutycznych.
•    Poradnictwo psychologiczne i wychowawcze.
•    Psychoedukacja.
•    Zajęcia warsztatowe dla zespołów klasowych.
•    Zajęcia warsztatowe dla rodziców/opiekunów.
•    Zajęcia grupowe dla uczniów o charakterze terapeutycznym oraz ogólnorozwojowym.
•    Interwencje psychologiczne oraz pedagogiczne.
•    Interwencje kryzysowe.
•    Mediacje oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych.
•    Pomoc dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
•    Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej.
•    Terapię pedagogiczną dla uczniów z głęboką dysleksją.
•    Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczeniem.
•    Działania prozdrowotne i profilaktyczne.
•    Monitorowanie funkcjonowania uczniów na terenie szkoły.