Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęć obowiązujący w dniach 20 – 22 marca 2017r. tj. w czasie Rekolekcji Wielkopostnych. Zajęcia pozalekcyjne w w/w terminie są odwołane.


LEKCJE SKRÓCONE - 20 MINUT

LEKCJA

KLASY I - III

KLASY IV - VI

1.

07:40 - 08:00

07:30 - 07:50

2.

08:05 - 08:25

07:55 - 08:15

3.

08:30 - 08:50

08:20 - 08:40

4.

08:55 - 09:15

08:45 - 09:05

5.

09:25 - 09:45

09:10 - 09:30 OBIAD

6.

09:50 - 10:10

09:50 - 10:10 OBIAD

7.

10:20- 10:40

10:25 - 10:45

8.

10:50- 11:10

10:50 - 11:10

9.

11:15 - 11:35

11:15 - 11:35

10.

11:40 - 12:00

11:40 - 12:00