W DNIU 29.03.2017 (ŚRODA) W SALI 2.23  GODZ. 15.30 ODBĘDZIE SIĘ SZKOLNY KONKURS Z ZAKRESU WIEDZY BRD  (TESTY Z ZAKRESU SKRZYŻOWAŃ DROGOWYCH, PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ, BUDOWY ROWERU, OGÓLNEJ WIEDZY RUCHU DROGOWEGO).


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:  NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PAWEŁ BAŃKIEWICZ