Oferta edukacyjna Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2
- Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku
na rok szkolny 2016/2017

Symbol klasy Proponowane klasy Informacje o klasie
A

integracyjno - angielska

 • do 20 uczniów
 • wsparcie wykwalifikowanego językowo nauczyciela wspomagającego
 • klasa integracyjna z dodatkową godziną języka angielskiego
 • mozliwość uczestnictwa w międzynarodowym programie wymiany uczniów "Erasmus+"
 • rozwijanie umiejętności językowych poprzez udział w konkursach językowych i innych przedsięwzięciach
B

 

ogólna

 

 • podstawa programowa realizowana w oparciu o programy zindywidualizowane w aspekcie klasy
C

 

ogólna

 

 • podstawa programowa realizowana w oparciu o programy zindywidualizowane w aspekcie klasy
D hiszpańska
 • język hiszpański zamiast języka niemieckiego jako drugi język obowiązujący
 • praktyczne wykorzystanie języka poprzez współpracę ze szkołami zagranicznymi
E angielska
 • klasa z dodatkową godziną języka angielskiego
 • praktyczne wykorzystanie języka poprzez udział w projektach międzynarodowych
F matematyczna
 • rozszerzony program własny z matematyki – matematyka w ekonomii
 • współpraca z Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Gdańskim


Przydatne zasoby