Projekt "Poszukiwanie skarbu - Treasure Hunt" jest projektem zaplanowanym na 2 i pół roku i angażującym 6 państw: Niemcy, Finlandię, Hiszpanię, Węgry, Słowenię oraz Polskę jako koordynatora.